Komandni razvodni ormari


Vršimo projektovanje, izradu i ugradnju razvodnih ormara prema narudžbi, na primjer:
- za upravljanje radom pumpi za vodu,
- za upravljanje radom elektromotora, na bazi frekventnih regulatora,
- za upravljanje radom elektromotora, na bazi mikrokontrolera i PLC,
- za automatizaciju rada agregata,
- za regulaciju grijanja i klimatizacije u raznim objektima i sl.


Artikli iz kategorije