Regulator brzine monofaznog motora ventilatora


Ovaj uređaj, koji je po konstrukciji fazni regulator, je namjenjen regulisanju broja obrtaja asinhonih motora (AM) koji u pogonu imaju lakšu mehaničku karakteristiku, što je slučaj kod radijalnog ventilatora. Bitno je napomenuti da pri radu AM sa ovom vrstom regulatora, polazni moment se višestruko smanjuje pri nižim naponima i broju obrtaja, pa se u skladu sa tim i vrši upravljanje pogonom.

Artikli iz kategorije