Repromaterijal za opravku elektromotora


U mnogobrojnoj ponudi repromaterijala za opravku elektromotora nalaze se:

- bakarna lak-žica;

- bužir;

- četkice;

- izolacioni materijal;

- keperi;

- kolektori;

- kondenzatori;

- ležaji;

- rezervni dijelovi za motore i pumpe itd.

 

 


Artikli iz kategorije