Smola CC-1105

Cijena: 40.17 KM (bez PDV-a)

Količina na lageru: 0 kg

Ažururano: 2023-09-28 12:40:31


Napomena: Smole se isporučuju u pakovanjima od 1l i 3l. Uz smole su u ponudi i odgovarajući razrjeđivači.

Šifra: 06030004


Smola za rotor 1080 sa reaktorom je 100% poliester smola naročito proučena za impregnaciju kap na kap (livanjem). Njena upotreba se preporučuje kod impregnacije rotora električnih alata, rotora malih motora i statora elektromotora. Karakteristike: visoka tačka zapaljivosti (preko 160°C, vrlo niska isparljivost u toku impregnacije. Bez mirisa je, visoka vezivna svojstva na visokim temperaturama, kratak proces pečenja.

Dvokomponentna elastična masa niske viskoznosti i jednostavne upotrebe. Prikladna je za popunjavanje. Skrućuje se na temperaturi okoline. Preporučljiva je naročito za popunu magneta, oblaganje namotaja transformatora, kočnica, kao i za sve tipove električnih aparata. Praktično ne izaziva naprezanje i stvaranje pritiska na sastavnim dijelovima aparata, čak ni kod vrlo niskih temperatura. Zadržava svoju fleksibilnost do temperatura od -65ºC.

Smola za namotaj CR-1035 sa reaktorom je epoksidna tečna dvokomponentna smola crvene boje, niske viskoznosti. Skrućivanje se odvija na temperaturi okoline. Naročito je dobra za impregnaciju i oblaganje malih transformatora i elektronskih sklopova. Glavne karakteristike su: niska viskoznost i dobro svojstvo prodiranja, dobra penetracija uz postupak impregnacije u vakumu, dobra termička vodljivost, odlična električna i fizikalna svojstva, dobra otpornost na vlagu. Stvrdnuta smola se lako obrađuje.

 

 

Još nema komentara na proizvod - budite prvi!


Dodaj komentar

Proizvodi iz kategorije