Programibilni logički kontroler SR serijeSR mini PLC je programibilni logički kontroler, koji se programira pomoću FBD (Function Block Diagram). FBD je jednostavniji za upotrebu i učenje od klasičnog programiranja PLC-a (Ladder diagram and instruction). Uređaj je osmišljen kao tradicionalni PLC kombinovan sa LCD panelom, koji se posebno ugrađuje. PLC se programira preko računara pripadajućim programom SuperCAD, koji se može besplatno preuzeti - u kartici Dokumentacija i programi u svakom artiklu. Drugi način je preko dodatnog LCD panela SR-WRT putem funkcijskih tastera.

Funkcija Tip  Napon napajanja Ulaz Izlaz
PLC SR-12MRAC  AC110-220V 8 digitalnih AC  4 relejna
PLC SR-12MRDC  DC12-24V 8 digitalnih DC (6 analognih) 4 relejna
PLC SR-12MTDC  DC12-24V 8 digitalnih DC (6 analognih) 4 tranzistorska NPN
PLC SR-22MRDC  DC12-24V 14 digitalnih DC (8 analognih) 8 relejnih
PLC SR-22MTDC  DC12-24V 14 digitalnih DC (8 analognih) 8 relejnih
Modul za proširenje SR-20ERA  AC110-220V 12 digitalnih AC  8 relejnih
Modul za proširenje SR-20ERD  DC12-24V 12 digitalnih DC  8 relejnih
Modul za proširenje SR-20ETD  DC12-24V 12 digitalnih DC  8 tranzistorskih NPN

 


Artikli iz kategorije