Programibilni logički kontroler SR serije


SR mini PLC je programibilni logički kontroler, koji se programira sa FBD (Function Block Diagram). FBD je jednostavniji za upotrebu i učenje od klasičnog programiranja PLC-a (Ladder diagram and instruction). Uređaj je osmišljen kao tradicionalni PLC kombinovan sa LCD panelom. PLC se programira sa pripadajućim programom, ili sa samog LCD panela putem funkcijskih tastera.

Tip SR-12MRDC / SR-22MRDC SR-12MTDC / SR-22MTDC
Napajanje DC12/24V
Digitalni ulaz Napon DC 10-24V
Struja < 1mA
Analogni ulaz 0-10VDC
Izlazi Relejni
10A max
Tranzistroski NPN
80VD Max. 2A
Ugrađen displej nema
Radni uslovi Radna temperatura -20° ~ 70°C
Temperatura skladištenja -40° ~ 70°C
Zaštita IP20
RTC Max ±5s/dan
Montaža DIN šina 35mm
Programska memorija Tajmeri 128
Brojači 128
Funkcionalni blokovi 128
RTC interval 128
Kapacitet 64K

Artikli iz kategorije