Digitalni panelmetri


Tehničke karakteristike

Analogni ulaz jedan od: 0~50mV, 0~10V, 4~20mA, 0~400 Ω
fabrički podešen na 4~20mA DC
Analogni izlaz zavisno od tipa - analogni strujni izlaz 4-20mA DC
Alarmni izlaz zavisno od tipa - 1 ili 2 alarmna relejna izlaza 1A/230VAC
Napajanje 220VAC ± 10%
Izlazno napajanja za senzore 24VDC 30mA max.
Ukupna struja 30mA (20V 50Hz)
Tačnost ±0,5% F.S
Komunikacija RS485, Modbus RTU protokol
Temperatura ambijenta 0-50ºC
Stepen zastite IP65
Vlažnost ambijenta 45-80% RH


NAPOMENA: Prilikom povezivanja digitalnog panelmetra SV8 serije OBAVEZNO koristiti uputstvo koje se dobija uz uređaj! 


Artikli iz kategorije