Elektromagnetni ventiliVentil je uređaj koji reguliše protok tečnosti, a radi po principu da parcijalno ili potpuno zatvara prolaz kroz cijev.

Dijelovi ventila:

Ventil se sastoji od tijela ili kućišta ventila (ulaza i izlaza koji dopuštaju ulaz i izlaz medija čiji se protok kontroliše), prekidača toka (rotor, disk, kugla, vrata...), sjedišta (koje sa prekidačem toka obrazuje nepropustljiv spoj pri zatvorenom stanju, a može biti integrisano sa tijelom, te pokretača, kojim se ručno ili indirektno pokreće prekidač toka.

Karakteristike:

Model 2W160-10 2W160-15 2W200-20 2W250-25 2W350-35 2W400-40 2W500-50
Radna sredina Vazduh, voda, nafta, benzin
Kretanje fluida Direktno
Tip ventila Normalno zatvoren
Otvor za protok tečnosti 16 20 28 35 40 50
Vrijednost CV 4.8 7.6 12 24 29 48
Otvor za  cijev G3/8" G1/2" G3/4" G1" G1 1/4"  G1 1/2" G2"
Radna viskoznost fluida ispod 20 CST
Radni pritisak Vazduh (0-0.7MPa)  Voda (0-0.5MPa)  Nafta (0-0.5MPa)
Maksimalni pritisak 1MPa
Opseg radne temperature  - 5°C do + 80°C 
Opseg napona ±10%
Sopstvena potrošnja namotaja AC220V - 23VA; DC24V - 19W AC220V- 21.7W; DC24V - 41.7W
Materijal tijela ventila Mesing
Materijal brtve Viton

 

Model A B C D E F K
2W160-10 101.5 57 117 69 50 36 G3/8"
2W160-15 101.5 57 117 69 50 36 G1/2"
2W200-20 107 57 123.5 73 50 36 G3/4"
2W250-25 111.5 73.5 134.5 99 50 36 G1"
2W350-35 142 95 172 123 70.5 56 G1 1/4"
2W400-40 142 95 172 123 70.5 56 G1 1/2"
2W500-50 172 123 209 168 70.5 56 G2"

Artikli iz kategorije