Komandni razvodni ormariVršimo projektovanje, izradu i ugradnju razvodnih ormara prema narudžbi, na primjer:
- za upravljanje radom pumpi za vodu;
- za upravljanje radom elektromotora, na bazi frekventnih regulatora;
- za upravljanje radom elektromotora, na bazi mikrokontrolera i PLC;
- za automatizaciju rada agregata;
- za regulaciju grijanja i klimatizacije u raznim objektima i sl.


Artikli iz kategorije