Mjerna letva - senzor linearnog položajaMjerna letva (senzor linearnog položaja, linearni pretvarač) služi za mjerenje linearnog pomaka ili pomicanje duž jedne ose u bilo kom smjeru.


Artikli iz kategorije