Termička zaštita elektromotora


PTC-2 je uređaj namijenjen za termičku zaštitu namotaja elektromotora. U tom cilju on nadzire termo-sonde koje su ugrađene u namotaje elektromotora, te u zavisnosti od temperature namotaja, dozvoljava, odnosno, zabranjuje rad elektromotora. Ukoliko je temperatura u dozvoljenim granicama, izlazni relej je uključen, te je na taj način omogućen rad elektromotora. Kada temperatura namotaja pređe proradnu temperaturu sondi dolazi do isključenja releja, te se na taj način prekida komandni strujni krug elektromotora, što onemogućava njegov daljnji rad. Ponovno uključenje elektromotora omogućeno je tek nakon što se temperatura namotaja spusti ispod proradne temperature sondi. Preporučuje se otklanjanje uzroka zagrijavanja namotaja kao i rashlađivanje elektromotora prije ponovnog pokretanja.

Tehničke karakterisitike

Napon napajanja: (110-240)V 50Hz
Broj sondi: max 6 kom u seriju
Temp.prorade: prema tipu sonde
Reset: automatski
Izlaz: relej 230VAC/8A
Dimenzije: 18x92x71 mm
Težina: cca 50g,
Montaža: C-šina  (35x7)mm