Upravljačke kutije za kranove i dizalice tipa XAC


Za upravljanje jednobrzinskim motorima

Broj tastera Kontakti Tip Šifra

2 tastera
mehanički blokirana

 

2NO

XAC-A271 14180166

2 tastera
mehanički blokirana
+
1 taster pečurka
za nužni stop

2NO+1NC XAC-A2713

14180168

 

Broj tastera Kontakti Tip Šifra

4 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata

 

4NO

XAC-A471 14180158

4 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata
+
1 taster pečurka
za nužni stop

4NO+1NC XAC-A4713

14180157

 

Broj tastera Kontakti Tip Šifra

6 tastera
mehanički blokiranih
između parova kontakata

 

6NO

XAC-A671 14180156

6 tastera
mehanički blokiranih
između parova kontakata
+
1 taster pečurka
za nužni stop

6NO+1NC XAC-A6713

14180155


Za upravljanje dvobrzinskim motorima

Broj tastera Kontakti Tip Šifra

8 tastera
mehanički blokiranih
između parova kontakata

 

7NO+1NC

XAC-A871 14180154

8 tastera
mehanički blokiranih
između parova kontakata
+
1 taster pečurka
za nužni stop

7NO+1NC
+1NC
XAC-A8713

14180153

 

Broj tastera Kontakti Tip Šifra

2 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata

 

2(NC+NO+NO)
dvostepeni

XAC-A291 14180167

2 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata
+
1 taster pečurka
za nužni stop

2(NC+NO+NO)
dvostepeni
+1NC
XAC-A2913

14180169

 

 

Broj tastera Kontakti Tip Šifra

4 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata

 

4(NC+NO+NO)
dvostepeni

XAC-A491 14180152

4 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata
+
1 taster pečurka
za nužni stop

4(NC+NO+NO)
dvostepeni
+1NC
XAC-A4913

14180151

 

Broj tastera Kontakti Tip Šifra

6 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata

 

6(NC+NO+NO)
dvostepeni

XAC-A691 14180150

6 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata
+
1 taster pečurka
za nužni stop

6(NC+NO+NO)
dvostepeni
+1NC
XAC-A6913

14180149


Prema potrebama i željama kupca možemo napraviti upravljačku kutiju tipa XAC!

Broj tastera Kontakti Tip Šifra

8 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata

 

6(NC+NO+NO)
dvostepeni
1NO+1NC

XAC-A891 14180148

8 tastera
mehanički blokirana
između parova kontakata
+
1 taster pečurka
za nužni stop

6(NC+NO+NO)
dvostepeni
1NO+1NC
+1NC
XAC-A8913

14180147

 

U ponudi imamo potrebne elemente:
  • prazne kutije sa 2,3,4,5,6,8,12 otvora,
  • tastere
  • blok kontakte,
  • mehaničke blokade između parova kontakata,
  • bravice za zaključavanje kutije,
  • druge potrebne elemente

 

 


Artikli iz kategorije